Vítejte v komunitní platformě Vektoring

Vektoring s.r.o. navazuje v ČR na desítky let dlouhou historii oboru Rozvoj organizací (organisation development), který vedle rozšířeného oboru Vzdělávání propagovali naši učitelé prof. Blake a dr. Mouton. Protože studium tohoto oboru vyžaduje velké množství podnětů, přemýšlení, diskuzí a praxe, vytváříme zde místo plné hodnotných textů a užitečných pomůcek.

Využívejte tyto zdroje jako studijní koutek, inspiraci k narušování zastaralých mýtů a udržujte kontakt s našimi konzultanty, kteří vás budou posouvat dál. Texty jsou určeny pro všechny přemýšlivé čtenáře, hledající hodnotné informace včetně vysvětlení a odkazů na důvěryhodné zdroje. Neklademe si za cíl mít vždy pravdu. Máme zájem o podnětné diskuze a vítáme zájemce o spolupráci.   

Literatura k rozvoji organizací

Poznatky vycházející z více než 20 let praxe a 50 let vědeckého bádání pro vás zpracováváme do užitečných textů. Nechte se pohltit zajímavým oborem Rozvoj organizací a studujte s námi řízený rozvoj sociálních systémů. 

Studijní setkání

Čtení textů není jediná složka sebevzdělávání. Roky praxe s výcviky konzultantů nás utvrdili v tom, že rozvoj organizací se naučíte především přemýšlením, diskuzemi a porovnávání názorů. Využívejte tedy workshopy, výcviky, tréninky nebo diskuzní skupiny, kde kontakt s komunitou urychlí váš odborný růst.