Týmová spolupráce podle koncepce Vektoring (česky)

Kód: S-TS
Neohodnoceno
311 Kč
Stále dostupné

Není k dispozici v PDF!

Text který vám otevře oči ohledně efektivního vedení lidí a týmové spolupráce. Zaprvé se Vám zpřehlední, jak některé oblasti spolupráce mohou fungovat nebo naopak pokulhávat. Zadruhé si uvědomíte, kde a jak má smysl aktivně působit, abyste měli šanci ovlivnit chování lidí, týmů i celé organizace.

Související produkty:

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Při čtení této publikace budete pokyvovat hlavou, že přesně tyto situace znáte ze svého týmu. Ihned ale také získáte informace o tom, proč a jak se spolupráce lidí kazí. Pro přesnější uchopení známých jevů se seznámíte se styly chování a motivacemi, které tyto styly vyvolávají. Abyste uměli přesně pojmenovat, co ve Vašem týmu funguje nebo nefunguje Vám autoři představí tzv. vztahové dovednosti. V závěru textu můžete čekat překvapivý aha-efekt ohledně egoistického nebo prospěchářského chování lidí, které i dobře fungující organizace v krátké době rozladí.

Parametry:

  • Autoři: Vladimír Josef Dvořák a Jan Korbel
  • Tištěný sešit, měkká vazba
  • Formát / stran: A4, 44 stran + doplňující poznámky a odkazy na zdroje
  • Jazyky: čeština
 
 

Předmluva, která mluví za vše

Proč vznikl „vektoring“?

Udržitelné dosahování úspěchů v jakémkoliv oboru podnikání úzce souvisí se schopností efektivně hospodařit s lidskými zdroji, proto studijní text, který držíte v ruce, pojednává především o vzájemných vztazích mezi lidmi v pracovním prostředí. Chceme ukázat, že je možné mluvit o tak abstraktním tématu, jakým je vliv lidského chování na efektivitu práce. Ve své práci rozvíjíme badatelský odkaz prof. Roberta B. Blakea a dr. Jane S. Mouton, kteří jako první použili vědeckou metodu k poznání dynamiky lidského chování a dali tak základ celému oboru organisation development (česky: rozvoj organizací), který se nám stal profesní doménou.

Vektoring je funkčním nástrojem, nikoliv pouhým souhrnem informací. Opírá se o nadčasové principy, jejichž přehlížení opakovaně dovedlo do slepých uliček řady teorií o vedení lidí. Informační základ obsažený v tomto textu a zkušenosti ze zážitkových workshopů, pro který je určen, ukazují cestu k autentickému lídrovství. Naším cílem je ukázat lidem možnosti, jak překročit svůj vlastní stín a dodat jim odvahu ke změně zaběhlých vzorců chování. Sdílíme přesvědčení našich učitelů, že v mezilidských vztazích na pracovišti potřebujeme konečně odvrátit pozornost od otázky „Kdo je nejlepší?“ k zásadnější otázce „Co je nejlepší?“.

Jednotlivce i týmy v praxi vyčerpává neschopnost efektivně a jednotně překonávat překážky a názorové neshody. Neřešené problémy se stávají zdrojem napětí a lidé si na ně postupně zvyknou, jako by to už ve firmě ani nemohlo fungovat jinak. Aby se vyhnuli konfliktům, učí se raději nic moc neříkat, nic nového nedělat, a stávají se odborníky v umění, jak nevybočovat z řady. Vektoring neumí problémy, strach či jiné negativní emoce automaticky odstranit, ale rozvíjí schopnost pojmenovat je. Členové týmů se učí otevřeně mluvit o svých pochybnostech, výhradách či starostech. Vzniká motivační prostředí, které v lidech probouzí zájem spolupracovat a nalézat řešení. Dostávají chuť si pomáhat, místo aby mezi sebou bojovali. Z konfliktů se učí vytěžit pozitivní přínos. Pokud chcete maximalizovat úspěch firmy, umožněte svým lidem, aby pracovali v prostředí, které akceleruje jejich výkon, namísto aby ho brzdilo.

K dosažení viditelného posunu lidí a celých organizací využíváme tři hlavní složky, které text dále vysvětluje:

  • obohacujeme myšlení lidí o jasné pojmy, které umožňují rozlišit zdravé a nezdravé chování,
  • aplikujeme do praxe vědecké poznatky, které pro rozvoj organizací objevilo moderní bádání,
  • využíváme prověřenou metodu Synergogy k nastartování proměn firemní kultury.

Vektoring je postaven na všudypřítomném respektu k odlišnosti. Proto nechceme lidi škatulkovat a měnit. Pouze je důsledně vedeme k tomu, aby poznali užitečnost svých návyků a sladili všechny „vektory sil“ v organizaci jedním směrem. Tak se nejlépe stanou úspěšnými ve svých oborech činnosti.

Vladimír Josef Dvořák,  Jan Korbel