Poptávaná literatura

Zvídaví čtenáři našich textů mají občas chuť se dostat do tématu hlouběji a proto pro ně hledáme citované publikace. Dejte nám prosím vědět, pokud někde objevíte jakoukoliv položku z tohoto seznamu:

 • BABIAK, Paul; HARE Robert D. Snakes in Suits. When Psychopaths Go to Work, HarpersCollins: New York, 2006
 • (česky: Hadi v oblecích aneb Psychopat jde do práce, Academia: Praha, 2014)
 • BATESON, Gregory. Mind and Nature: A Necessary Unity, Duton: New York, 1979
 • BERTALANFFY, Ludwig. General System Theory: Foundations, Development, Applications, George Braziller: New
 • York, 1968
 • BLAKE, Robert; MOUTON Jane. The Managerial Grid. Houston: Gulf, 1964
 • BLAKE, Robert; MOUTON Jane. A Behavioral Science Design for the Development of Society. In. The Journal of  
 • Applied Behavioral Science. 1971, s. 147.
 • BLAKE, Robert; MOUTON Jane. Diary of an OD Man. Houston:Gulf, 1976
 • BLAKE, Robert; MOUTON Jane. The New Managerial Grid. Houston: Gulf, 1978
 • BLAKE, Robert; MOUTON Jane. Productivity: The Human Side. New York: Amacom, 1981
 • BLAKE, Robert; MOUTON Jane; McCANSE Anne. Change by Design. Boston: Addison-Wesley, 1989
 • BLAKE, Robert; McCANSE Anne. Leadership Dilemmas - Grid Solutions. Houston: Gulf, 1991
 • CAIN, Susan. Quiet: the power of introverts in a world that can’t stop talking. New York: Crown Publishers, 2012
 • CAIN, Susan. Úspešný introvert. Motýl, 2015
 • COLLINS, James C.; PORRAS, Jerry I. Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies. HarperCollins
 • Publishers: New York, 1997
 • COLLINS, James C. Good to Great. Harper Business: New York, 2001
 • DVOŘÁK, Vladimír Josef. Die kreative Organisation realisieren. In. PAPMEHL, André, GASTBERGER, Peter,    
 • BUDAI, Zoltan ed. Die Kreative Organisation: sborník příspěvků. Wiesbaden: 2009, s. 141-151.
 • FROMM Erich. The Art of Being, New York: Continuum, 1992 (česky: Umění být. Naše vojsko, Praha, 1994)
 • GIONO,Jean; Muž který sázel stromy, Vyšehrad
 • BACH, Richard; Jonathan Livingstone Racek 
 • GOLEMAM, Daniel. Emotional Intelligence, Bantam Books: New York, 1995 (česky: Emoční inteligence, Columbus: Praha, 1997)
 • GOLEMAM, Daniel. Working with Emotional Intelligence, Bantam Books: New York, 1998 (česky: Práce s emoční inteligencí, Columbus: Praha, 2000)
 • HERMAN, Marek. Najděte si svého marťana ...co jste chtěli vědět o psychologii, ale ve škole vám to neřekli..., Olomouc: Apak, 2014
 • HIPPEL, William von; TRIVES, Robert. The evolution and psychology of self-deception. In. Behavioral and brain sciences. 2011/34, s. 1-56
 • JUNG, Carl G. Bild und Wort. Eine Biographie. Walter: Olten, 1977
 • KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux: New York, 2011 (česky: Myšlení rychlé a pomalé, Jan Melvil Publishing: Brno, 2012)
 • KIECHLE, Stefan. Macht ausüben, Würzburg: Echter, 2010 (česky: Jak zacházet s mocí, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015)
 • KOUKOLÍK, František; DRTILOVÁ Jana. Vzpoura deprivantů: Nestvůry, nástroje, obrana. Praha: Galén, 2009
 • KURAS, Benjamin. Slepování střepů - Návrat Komenského, Wald Press 2007 
 • KURAS, Benjamin. Jak přežít padouchy, Eminent: Praha, 2006
 • LEWIN, Kurt. Principles of topological psychology, New York-London: McGraw-Hill, 1936
 • LEWIN, Kurt. Resolving social conflicts, selected papers on group dynamics, New York: Harper, 1948
 • LUDEWIG, Kurt. Einführung in die theoretischen Grundlagen der Systemischen Therapie, Carl Auer: Heidelberg, 2009 (česky: Základy systemické terapie, Grada: Praha, 2011)
 • LUHMANN Niklas. Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, Suhrkamp: Frankfurt am Main, 1984 (česky: Sociální systémy. Nárys obecné teorie, Centrum pro studium demokracie a kultury – CDK: Brno, 2006)
 • MATURANA Humberto; VARELA Francisco. Autopoiesis and cognition, Reidel: Dordrecht, 1980 (částečný reprint základní práce z roku 1970)
 • OSBORNE Alex F. Applied Imagination. Principles and Procedures of Creative Problem Solving: New York, Charles Scribner's Sons, 1953
 • PARMA, Petr; Umění koučovat
 • PECK, Scott M. The Road Less Traveled and Beyond. New York: Simon and Schuster, 1997 (česky: Nevyšlapaná cesta nekončí. Praha: Argo, 2001)
 • PRIGOGINE Ilya; STENGERSOVÁ Isabelle. La nouvelle alliance, Gallimard: Paříž, 1979 (česky: Řád z chaosu. Mladá fronta: Praha 2001)
 • SENGE, Peter M. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, Doubleday: New York, 1990 (česky: Pátá disciplína: teorie a praxe učící se organizace, Management Press: Praha, 2007)
 • SCHULZ VON THUN, Friedemann; Jak spolu komunikujeme?, GRADA
 • SINEK, Simon; Objevte své proč; 
 • SPITZER, Manfred. Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen, 2012, Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München, 2012
 • ‪HIPPEL. William von; TRIVES, Robert. The evolution and psychology of self-deception. In. Behavioral and brain sciences. 2011/34, s. 1-56
 • ZINS ‪Joseph E.; WEISSBERG ‪Roger P., ‪WANG ‪Margaret C., ‪WALBERG ‪Herbert J. ‪Building Academic Success on Social and Emotional Learning: ‪What Does the Research Say?, New York: Teachers College Press, 2004